ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ខ្សឹបដាក់មេក្រូ

ផ្លូវហុយណាស់!កុំទុកយូរពេកប្រយ័ត្នពលរដ្ឋកើតជម្ងឺសួត?
8 ខែ មុន 72 តូ សុផល

បាត់ដំបង៖ ការបោះឆ្នោត និងការចែកដំណែងគ្នារួចហើយ អភិបាលក្រុង និង អភិបាលខេត្តបាត់់ដំបងគួរបន្តអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវ

error: Content is protected !!