ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ខ្សឹបដាក់មេក្រូ

ស៊យមែន! បុកធុងដាក់ការពារបង្គោលភ្លើងរដ្ឋមន្ត្រី ទាំងព្រឹក!
1 ឆ្នាំ មុន 100 តូ សុផល

ភ្នំពេញ៖ ធុងជ័រដាក់ដីខ្សាច់ដែលសាលារាជធានីភ្នំពេញដាក់បាំងសំរាប់ការពារអ្នកបុកបង្គោលខ្សែរភ្លើងរបស់រដ្ឋ