ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

កញ្ញា សូដានីតា ថាអ្នកទទួលទូរស័ព្ទខាងរដ្ឋាករទឹក សំដីដូចអាច់ម៍

9 ខែ មុន 613 តូ សុផល

កញ្ញា សូដានីតា៖ ប្រលឹមឡើងឆេះដុំទាំងព្រឹក តេទៅសាកសួរខាងទឹកនិយាយត្រឹមត្រូវសោះ ជំរាបសួរពូ ផ្ទះខ្ញុំមិនទាន់ដល់ថ្ងៃបង់ទឹកទេហើយក៏ផ្តាច់ទៅ ? តបមកវិញ និយាយមិនដឹងក្បាលកន្ទុយ (ហើយសំដីដូចអាចម៍) បើសួរនាំមិនបានប៉ាកាច់ដាក់លេខទូរសព្ទ័ធ្វើស្អី ? សូមជួយសែ៍កអោយពួកអ្នកធ្វើរការខាងរដ្ឋាករទឹកមួយចំនួន សំដីអន់ៗ នឹងឃើញផង ក្រែងកែរខ្លះ ព្រោះសំដីបែបនេះចុឹង គឺប៉ះរាស្រ្តដូចខ្ញុំមិនអីទេ ប្រយត្ន័ប៉ះចំផ្ទះគេខ្សែរធំដែរ គេទៅជួសជុលមាត់ឆ្កែរ , ហើយសូមកែរមាត់អោយមានសណ្តាប់ឆ្នាប់ផង ព្រោះត្រឹមការងារខាងលើកទូរសព្ទ័រដ្ធារកទឹក វាគ្មានស្អីគួរអោយអសារ្យនោះទេ , ( ការងារស្អីក៏ដោយក៏មានតម្លៃទាំងអស់ តែ មាត់និយាយសំដីថោក រឹតកាន់តែអោយបន្ថោកដល់ការងារនោះបន្ថែមទៀត )

បន្ថែមយោបល់របស់អ្នក

យោបល់

 

 

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ

error: Content is protected !!