ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ម៉ែជាព្រះរស់ ឈ្មោះព្រះអរហន្ត

2 សប្តាហ៍ មុន 336 វិជ្ជា ស្លាប់រស់ជារឿងធម្មតា​

កំណាព្យ​ ម៉ែជាព្រះរស់​ ឈ្មោះជាព្រះអរហន្ត​ (បទពាក្យប្រាំពីរ)

បន្ថែមយោបល់របស់អ្នក

យោបល់

 

 

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ