ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

សារចាក់ដោតបេះដូង របស់ ទូច​ ស្រីលក្ខ

1 ឆ្នាំ មុន 473 តូ សុផល

ភ្នំពេញ៖ គ្រប់យ៉ាងគឺខ្ញុំធ្វេីដេីម្បីកូនរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំបានលេះបង់ចេាលការងារមួយចំនួនទាំងនៅក្នុងស្រុក និងខាងក្រៅយស្រុក ក៏ដេាយសារខ្ញុំស្រលាញ់កូនរបស់ខ្ញុំ

កូនគ្រប់រូបតែងតែចង់បានយេីងជាម្តាយនៅក្បែរមេីលថែរទាំងការញាុំនិងការគេងនិងយកចិត្តទុកដាក់ចំពេាះគាត់ នេាះហេីយគឺជាសេចក្តីសុខពិតនិងសេចក្តីត្រូវការរបស់គាត់ ពេលវេលាសំរាប់កូនគឺសំខាន់ណាស់ សុភមង្គលរបស់កូនៗគ្រប់រូបគឺមិនមែនឋិតនៅលេីកលុយមួយមុខហេីយម្តាយឪពុកធ្វេីការភ្លេចកូនទេ គឺកូនត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់ចំពេាះកូនពីឪពុកម្តាយមកកាន់គាត់ លុយអាចរកបានតែយេីងមិនអាចហៅពេលវេលាអេាយត្រឡប់ថយក្រេាយវិញបានទេ។

បន្ថែមយោបល់របស់អ្នក

យោបល់

 

 

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ

error: Content is protected !!