ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ចាប់ពួកបំផ្លាញផ្លូវ ៣៥២គ្រឿង និងពិន័យជាង ៦រយលានរៀល ក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧នេះ 

1 ឆ្នាំ មុន 48 តូ សុផល

ភ្នំពេញ៖ ក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ លេខាធិការដ្ឋានរបស់គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអចិន្ត្រៃយ៍ នៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការត្រួតពិនិត្យយានយន្ត

ដឹកជញ្ជូនលើសទម្ងន់កម្រិតកំណត់ ចាប់បានរថយន្តដឹកទំនិញលើសទម្ងន់កម្រិតកំណត់ ចំនួន ៣៥២គ្រឿង និងពិន័យបានថវិកាសរុបចំនួន ៦៨០.៥៣០.០០០រៀល។

គេសង្កេតឃើញថា ចំនួនរថយន្ត ដែលចាប់បានទាំងនេះ មានការថយចុះចំនួន ១៤៣ គ្រឿង គឺពី ៤៩៥ គ្រឿង ក្នុងខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ មក ៣៥២ គ្រឿង ក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ។ ក្នុងចំណោមរថយន្តដែលចាប់បាននោះ ផ្ទុកលើសទម្ងន់ចាប់ពី ៤តោន រហូតដល់ ៣០តោន។

  

បន្ថែមយោបល់របស់អ្នក

យោបល់

 

 

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ