ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

សេចក្តីសុខ សុវត្ថិភាព របស់ប្រជាពលរដ្ឋ គឺជាកត្តាចម្បងបំផុតដែលកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថត្រូវចាំបាច់ធ្វើ

2 ឆ្នាំ មុន 2 តូ សុផល

ព្រះសីហនុៈ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦នេះ ដោយគោរពទៅតាមបទវិន័យ ភូមិ ឃុំ មានសុវត្ថិភាព កម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថ ខេត្តព្រះសីហនុ នៅតែបន្តសហការចេញ ល្បាតតាមដងផ្លូវ កន្លែងធ្វើអាជីវកម្ម ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ទោះស្ថិតក្នុងភាពលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយ

ពីព្រោះថាសេចក្តីសុខ សុវត្ថិភាព របស់ប្រជាពលរដ្ឋ គឺជាកត្តាចម្បងបំផុតដែលកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថត្រូវចាំបាច់ធ្វើ។

ព្រះសីហនុៈ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦នេះ ដោយគោរពទៅតាមបទវិន័យ ភូមិ ឃុំ មានសុវត្ថិភាព កម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថ ខេត្តព្រះសីហនុ នៅតែបន្តសហការចេញ ល្បាតតាមដងផ្លូវ កន្លែងធ្វើអាជីវកម្ម ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ទោះស្ថិតក្នុងភាពលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយ
ពីព្រោះថាសេចក្តីសុខ សុវត្ថិភាព របស់ប្រជាពលរដ្ឋ គឺជាកត្តាចម្បងបំផុតដែលកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថត្រូវចាំបាច់ធ្វើ។

image image image image image image} else {

បន្ថែមយោបល់របស់អ្នក

យោបល់

 

 

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ

error: Content is protected !!