ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីនគរបាលជាតិ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦

3 ឆ្នាំ មុន 0 តូ សុផល

ភ្នំពេញ ៖ សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីនគរបាលជាតិ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦។


១-ចំពោះការផ្តល់ពាក្យជូនបេក្ខជន ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ រហូតដល់ថ្ងៃទី ២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦( រយៈពេល ២០ថ្ងៃ )
២-ចាប់ទទួលពាក្យថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ រហូតដល់ថ្ងៃទី០៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ (រយៈពេល ១៥ថ្ងៃ)។
ចំពោះការផ្តល់ និងទទួលពាក្យខាងលើនេះ៖ -នៅថ្នាក់កណ្តាលៈ មានទីតាំងនៅសាលប្រជុំនាយកដ្ឋានបុគ្គលិក (ផ្នែកនគរបាលជាតិ) អាគារ L, -នៅថ្នាក់រាជធានី-ខេត្តៈ មាននៅទីតាំងស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានី ខេត្តសាមី។ ចំពោះលក្ខខណ្ឌជ្រើសរើសសូមមើលក្នុងប្រកាសដូចក្នុងរូបភាពខាងក្រោមនេះ៖

image image image

បន្ថែមយោបល់របស់អ្នក

យោបល់

 

 

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ