ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ឯកឧត្តម ប្រាជ្ញ ចន្ទ អភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំចុះពិនិត្យការដ្ឋានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងអគារត្រៀមសម្ពោធ

1 ឆ្នាំ មុន 0 វិជ្ជា ស្លាប់រស់ជារឿងធម្មតា​

ខេត្តត្បូងឃ្មុំៈឯកឧត្តម ប្រាជ្ញ ចន្ទ អភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ កាលព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧នេះ និងថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត បានចុះពិនិត្យការដ្ឋានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ អគាររដ្ឋបាលសាលាខេត្ត មន្ទីរ អង្គភាព និងសំណង់ផ្សេងៗទៀតនៅតំបន់រដ្ឋបាលខេត្តថ្មី (ទីរួមខេត្ត)ដើម្បីត្រៀមសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការ បំពេញការងារនៅទីនោះ នៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ។