ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ហេង ឡុង តបនិងការព្រមាន របស់ ធី សុវណ្ណថា “មាសសុទ្ធ មិនខ្លាចភ្លើង”

5 ខែ មុន 318 tnn_admin

លោក ហេង ឡុង៖ មាសសុទ្ធ មិនខ្លាចភ្លើង រឿងពិត ឬមិនពិត មិនអាស្រ័យលើរូបខ្ញុំទេ អាស្រ័យលើបុគ្គលទាំងសងខាង បានប្រព្រឹត្តពិតមែន ឬក៏អត់?

តួនាទីរបស់សមាគមមិត្តសិល្បៈស្ម័គ្រចិត្តជួយសង្គម ដែលមានរូបខ្ញុំបាទជាប្រធាន ទទួលរាល់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់អ្នកសិល្បៈដែលជាសមាជិក ត្រង់ថាខាងណាខុសខាងណាត្រូវ ទុកលទ្ធភាពឲ្យច្បាប់ជាអ្នករកយុត្តិធម៌ជូនទាំងសងខាង។

បទសម្ភាសន៍ដល់រោងការ៖

បន្ថែមយោបល់របស់អ្នក

យោបល់

 

 

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ