ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

តារាងបែងចែកពេលវេលា សម្រាប់ដឹកជញ្ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ពីរាជធានីភ្នំពេញ ទៅតាមបណ្ដាខេត្តនានា

8 ខែ មុន 39 tnn_admin

តារាងបែងចែកពេលវេលា សម្រាប់ដឹកជញ្ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ពីរាជធានីភ្នំពេញ ទៅតាមបណ្ដាខេត្តនានា និងពីបណ្ដាខេត្តមករាជធានីភ្នំពេញវិញ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ប្រើប្រាស់រថយន្តក្រុងចំនួន ១២០គ្រឿង។

បន្ថែមយោបល់របស់អ្នក

យោបល់

 

 

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ