ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

William Guang៖ គួរមានច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ ដាក់ទោស ការជេរប្រមាថទាំងឡាយណាដែលប៉ះពាល់ដល់ ជាតិសាសន៍ និងកិត្យានុភាពជាតិ

8 ខែ មុន 142 tnn_admin

ប្រធានបក្សខ្មែរក្រោក  William Guangគួរតែមានច្បាប់ដាក់ទោស ចំពោះ ការជេរប្រមាថទាំងឡាយណាដែលប៉ះពាល់ដល់ ជាតិសាសន៍ និងកិត្យានុភាពជាតិ ។ រួមទាំងអំពើទាំងឡាយណាដែលអាចធ្វើអោយប៉ះពាល់ដល់សេចក្ដីថ្លៃថ្នូរ វប្បធម៌ កិត្យានុភាពជាតិ និងជាតិសាសន៍ខ្មែរផងដែរ។

ឯកឧត្តម ប្រធានបក្សខ្មែរក្រោក បញ្ជាក់ថា៖  ខ្ញុំនឹងពិចារណាចំណុចនេះ  ជារួម អ្នកដែលធ្វើអំពើណាជាហេតុនាំអោយប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសជាតិគួរមានទោស ឯអ្នកជេរប្រមាថរហូតដៀលដល់ជាតិសាសន៍របស់ខ្លួនក៏គួរមានទោស ព្រោះមានបុគ្គលខ្លះធ្វើទង្វើនាំភាពអាប់អោនដល់វប្បធម៌ សាសនា សេចក្ដីថ្លៃថ្នូរ រួមទាំងកិត្យានុភាពជាតិ ហើយបុគ្គលផ្សេងទៀតទៅជេរបុគ្គលនោះដោយដៀលជាតិសាសន៍ទាំងមូល ជារួម គួរមានច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌដាក់ទោសតែម្ដង ។

បន្ថែមយោបល់របស់អ្នក

យោបល់

 

 

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ