ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ចុះត្រួតពិនិតក្យ យានដ្ឋានកែច្នៃជួសជុលតំឡើងរថយន្ត ៤១ទីតាំង 

1 ខែ មុន 13 tnn_admin

ខេត្តកំពង់ចាម៖  នៅថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ លេខាធិការដ្ឋាននៃអនុគណៈកម្មការសុវតិ្ថភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកខេត្តកំពង់ចាម បានចុះត្រួតពិនិត្យយានដ្ឋានកែច្នៃជួសជុលតំឡើងរថយន្តតាមផ្លូវជាតិលេខ៦ និងផ្លូវជាតិលេខ៧ ខេត្តកំពង់ចាម ចំនួន ៤១ យានដ្ឋានុំ

សមត្ថកិច្ចបញ្ជាក់ប្រាប់ថា មានយានដ្ឋានចំនួន៩ ទើបបងើ្កតថ្មី ពុំទាន់មានច្បាប់ បានជំរុញអោយទៅធើ្វការចុះបញ្ជី ធើ្វអាជីវកម្មយានដ្ឋាន និងយានដ្ឋានកែចៃ្នខ្លះ ផុតសុពលភាពអាជីវកម្មអោយទៅបន្តច្បាប់ឡើងវិញ។

បន្ថែមយោបល់របស់អ្នក

យោបល់

 

 

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ