ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

សេចក្តីប្រកាសជូនដំណឹង ពីម្ចាស់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ សំគាល់ ភព 26510 ជូនមហាជនជ្រាប

5 ខែ មុន 98 តូ សុផល

សេចក្តីប្រកាសជូនដំណឹង ពីម្ចាស់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ សំគាល់ ភព 26510 ជូនមហាជនជ្រាបក្នុងករណីបើមាន បងប្អូនណា  គ្រឹះស្ថានហិរញវត្ថុណា ឬ ធនាគារណាមានពាក់ព័ន្ធទីតាំងអាស័យដ្ឋានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ( ប្លង់បំបែកក្បាលដី )ដែលមានលេខសំគាល់ ភព 26510 ចុះថ្ងៃទី ០៩ មីនា ២០១៥ខាងលើ ។

បញ្ជាក់  ទីតាំងខាងមានពាក់ព័ន្ធ ពីបទរំលោភទំនុកចិត្តរវាងបងប្អូន និង បងប្អន… មុននឹងម្ចាស់កម្មសិទ្ធិពិតប្រាកដ ស្នើសុំដល់ស្ថាប័នតុលាការចេញដីការក្សាការពារ …រកម្ចាស់កម្មសិទ្ធិពិតប្រាកដ ដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់វិញ ដល់ភាគីរងគ្រោះពិតប្រាកដវិញ ។ល។

បើបងប្អូនណាពាក់ព័ន្ធទីតាំងខាងលើ សុំឆាតដើម្បីសាកសួរពត៌មានបន្ថែម inbox ។ យើងខ្ញុំជាម្ចាស់ផ្ទះពិតប្រាកដ មិនទទួលដឹងលឺ ក្នុងករណីពាក់ព័ន្ធការដាក់បញ្ចាំ រឺ ដាក់បន្ទុកឡើយ ក្រោយស្ថាប័នតុលាការដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ចប់សព្វគ្រប់ ។ ពត៌មានលំអិត 031 7777707។

សូមអរគុណ និង អរគុណ

បន្ថែមយោបល់របស់អ្នក

យោបល់

 

 

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ