ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

មន្ទីពេទ្យបង្អែក ខេត្តស្វាយរៀង រងនូវការរិះគន់ថា មិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះ ស្ត្រីម្នាក់ ឈឺពោះឆ្លងទន្លេ រហូតដល់ស្លាប់

11 ខែ មុន 163 តូ សុផល

William Guang ៖ ក្មួយស្រី ឈ្មោះ ផាង លីឌីន អាយុ ២០ ឆ្នាំ បាន Call  ទូរស័ព្ទមកប្ដឹងខ្ញុំផ្ទាល់មាត់ក្មួយស្រី ឈ្មោះ ផាង លីឌីន អាយុ ២០ ឆ្នាំ បាន Call  ទូរស័ព្ទមកប្ដឹងខ្ញុំផ្ទាល់មាត់ចំពោះករណី មន្ទីពេទ្យបង្អែកខេត្តស្វាយរៀងដែលមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះ ម្ដាយគាត់ដែលឈឺពោះឆ្លងទន្លេរហូតដល់ស្លាប់ ។

សូមលោកប្រធានមន្ទីសុខាភិបាលខេត្តស្វាយរៀងមេត្តាបំភ្លឺ

គូសបញ្ជាក់ ៖ សមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់ពីគណបក្សខ្មែរក្រោកកំពុងត្រៀម និងជួបប្រតិភូក្រសួងសុខាភិបាលនាពេលខាងមុខនេះដេីម្បី សុំការបំភ្លឺនានាទាក់ទិននិងបញ្ហា ក្រមសីលធម៌គ្រូពេទ្យ , ការគ្រប់គ្រងធូររលុងលេីគ្លីនិកឯកជន , ការខ្វះទំនួលខុសត្រូវចំពោះការព្យាបាលអ្នកជំងឺរបស់គ្លីនិកឯកជន , ការលំហូរចូលនូវឱសថក្លែងក្លាយដែលប៉ះពាល់សុខភាព , ដែលសុទ្ធសឹងជាហេតុនាំអោយពលរដ្ឋដែលជាអ្នកទទួលយកសេវាធារណៈ សេវាឯកជនពីវិស័យសុខាភិបាលកេីតក្ដីមិនពេញចិត្តនិងរិះគន់ជាដេីម ដូច្នេះករណីនេះអាចនឹងជាតម្រុយមួយថ្មីទៀត ។

ចំពោះករណី មន្ទីពេទ្យបង្អែកខេត្តស្វាយរៀងដែលមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះ ម្ដាយគាត់ដែលឈឺពោះឆ្លងទន្លេរហូតដល់ស្លាប់ ។

សូមលោកប្រធានមន្ទីសុខាភិបាលខេត្តស្វាយរៀងមេត្តាបំភ្លឺ

គូសបញ្ជាក់ ៖ សមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់ពីគណបក្សខ្មែរក្រោកកំពុងត្រៀម និងជួបប្រតិភូក្រសួងសុខាភិបាលនាពេលខាងមុខនេះដេីម្បី សុំការបំភ្លឺនានាទាក់ទិននិងបញ្ហា ក្រមសីលធម៌គ្រូពេទ្យ , ការគ្រប់គ្រងធូររលុងលេីគ្លីនិកឯកជន , ការខ្វះទំនួលខុសត្រូវចំពោះការព្យាបាលអ្នកជំងឺរបស់គ្លីនិកឯកជន , ការលំហូរចូលនូវឱសថក្លែងក្លាយដែលប៉ះពាល់សុខភាព , ដែលសុទ្ធសឹងជាហេតុនាំអោយពលរដ្ឋដែលជាអ្នកទទួលយកសេវាធារណៈ សេវាឯកជនពីវិស័យសុខាភិបាលកេីតក្ដីមិនពេញចិត្តនិងរិះគន់ជាដេីម ដូច្នេះករណីនេះអាចនឹងជាតម្រុយមួយថ្មីទៀត ។

បន្ថែមយោបល់របស់អ្នក

យោបល់

 

 

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ