ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

william guang៖ ខ្ញុំដឹងតែកាប់ទេ រឿងមុត មិនមុតខ្ញុំអត់ដឹង ដឹងតែ «កាប់តាមតួនាទី»

9 ខែ មុន 174 តូ សុផល

william guang ៖  ខ្ញុំគ្មានដែលខ្វល់គ្មានដែលខ្លាចរឿងឧកញ៉ាណា មន្ត្រីណា ឯកឧត្តមណា

មកខឹងខ្ញុំស្អប់ខ្ញុំដោយសារខ្ញុំបំផ្លាញប្រយោជន៍ពុករលួយរបស់គាត់ម្ដងទេ !

ព្រោះតួនាទីរបស់ខ្ញុំគឺតាមចាប់កំហុសរបស់ពួកមន្ត្រីខូច ហើយការពារផលប្រយោជន៍រួមនិងការពារសិទ្ធជូនពលរដ្ឋមិនមែនតាមទ្រពួកមន្ត្រីខូចឯណា !

ចង់អស់លោកប្រតិកម្មតបតផ្ទុះមេឃទៀតក៏ខ្ញុំគ្មានទៅឈឺក្បាលអ្វីនោះដែរ ព្រោះបើមិនអោយខ្ញុំតាមចាប់កំហុសអស់លោក អោយខ្ញុំធ្វើអ្វីវិញ បេីតួនាទីខ្ញុំវាអញ្ចឹង ?

៖ បេីគេប្រគល់ដាវមួយដើមហើយអោយ ខ្ញុំកាប់ ខ្ញុំដឹងតែកាប់ទេ រឿងមុតមិនមុតខ្ញុំអត់ដឹង ដឹងតែ «កាប់តាមតួនាទី»។

 

បន្ថែមយោបល់របស់អ្នក

យោបល់

 

 

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ