ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

William Guang ៖ សម្រាប់ខ្ញុំ សិទ្ធនៃការស្ដាប់របស់ខ្ញុំ គឺស្ដាប់ គីគីព្រុសវាពិរោះជាង

1 ឆ្នាំ មុន 158 តូ សុផល

William Guang ៖ សម្រាប់ខ្ញុំ សិទ្ធនៃការស្ដាប់របស់ខ្ញុំ គឺស្ដាប់ គីគីព្រុសវាពិរោះជាង

ហេីយពុំមានចេតនាណាហ៊ានទៅប្រមាថអស់លោកទេ នេះជាសេរីភាពនៃការស្ដាប់របស់ខ្ញុំ។

តែពាក្យមួយឃ្លាដែលងាយយល់នេះបេីបង្ករជាការភ័ន្តច្រឡំ
ខ្ញុំឯកភាពក្នុងការកែប្រែ ។ ដេីម្បីចៀសវាងនៃការភ័ន្តច្រឡំ។

បន្ថែមយោបល់របស់អ្នក

យោបល់

 

 

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ