ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ប្តូរសមាសភាពក្បាលម៉ាស៊ីន និងមន្ត្រីស្ថានីយរាជានុកូល ខេត្ត ៣

1 ឆ្នាំ មុន 31 តូ សុផល

ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ៖ ប្រកាសស្តីពីការផ្តាស់ប្តូរសមាសភាពក្បាលម៉ាស៊ីន និងមន្ត្រីស្ថានីយរាជានុកូល

( ខេត្តស្ទឹងត្រែង) ស្ថានីយកូនដំរី(ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ) និងស្ថានីយត្រពាំងថ្លង( ខេត្តកំពង់ស្ពឺ) ដើម្បីពង្រឹងគុណការគ្រប់គ្រងការដឹកជញ្ជូនលើសទម្ងន់កម្រិតកំណត់

បន្ថែមយោបល់របស់អ្នក

យោបល់

 

 

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ