ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ស្ថិតិភ្ញៀវទេសចរបរទេសទិញប័ណ្ណទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរ ខែសីហា និង៨ខែចុងក្រោយឆ្នាំ២០១៦

2 ឆ្នាំ មុន 1 tnn_admin

អង្គរ៖ សេចក្តីប្រកាសជាព័ត៌មាន របស់គ្រឹះស្ថានអង្គរជាស្ថិតិ នៃការចូលមកទស្សនាភ្ញៀវបរទេស ក្នុងខែសីហា

និង៨ខែចុងក្រោយឆ្នាំ២០១៦ ដូចខាងក្រោម៖

received_1234155333303970

បន្ថែមយោបល់របស់អ្នក

យោបល់

 

 

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ

error: Content is protected !!