ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ក្រសួង​រៀប​ចំ​ដែន​ដី​ នគរូបនីយកម្ម​និង​សំណង់​ បាន​ចេញ​សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទទួលព័ត៌មានតាមរយៈការហៅទូរសព្ទ (Call Center)

1 ឆ្នាំ មុន 59 តូ សុផល

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួង​រៀប​ចំ​ដែន​ដី​ នគរូបនីយកម្ម​និង​សំណង់​ បាន​ចេញ​សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទទួលព័ត៌មាន តាមរយៈការហៅទូរសព្ទ (Call Center) របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ក្នុងការសាកសួរព័ត៌មាន សំណូមពរ និងផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឡប់ ពីការប្រើប្រាស់សេវារបស់ក្រសួង​

បន្ថែមយោបល់របស់អ្នក

យោបល់

 

 

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ