លោកអធិការខណ្ឌ២រូប មានយីអ៊ុនខ្ពស់បាន ឡើងជាស្នងការរង និងអធិការរង ខណ្ឌមួយចំនួនត្រូវផ្ទេរភារកិច្ច និង តែងតាំងមុខតំណែង

1 ឆ្នាំ មុន 1619 តូ សុផល

ភ្នំពេញ ៖ បើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្ហាញថា អធិការខណ្ឌ២រូបឡើងតួនាទីជាស្នងការរង និងអធិការនិងអធិការរង ខណ្ឌមួយចំនួនត្រូវផ្ទេរភារកិច្ច និង តែងតាំងមុខតំណែងផងដែរ។
សូមអានសេចក្តីប្រកាសដូចខាងនេះ ៖

បន្ថែមយោបល់របស់អ្នក

យោបល់

 

 

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ