ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ស្វែងយល់ពីម៉ាស៊ីនTriCasterជួយការងារវីដេអូដូចម្តេចដែរ?

1 ឆ្នាំ មុន 75 sathapich

ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំសូមណែនាំអោយលោកអ្នកបានយល់ បានដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍ និងវិធីប្រើប្រាស់នៃម៉ាស៊ីន TriCaster

ម៉ាស៊ីនទ្រីខាស្ទ័រ នឹងជួយលោកអ្នកអោយកាន់តែប្រសើរឡើងនូវការផលិតកម្មវិធីវីដេអូ និងវីដេអូឃ្លីប

TriCaster helps you tell yours better. Everyone has a story to tell. Everything you need to create professional video programs. In one turnkey solution.

Whether video is your job, your passion, your entire business, or your chosen communication method, with TriCaster—the most complete multi-camera production system on the planet—you can make anything from keynote presentations and webcasts to online training and sports events look just like network television.

– Control theWorkSpace

– Start Creating

– Brand Your Show

– Operate Smarter

– Recording

– Live Projection

– Live Streaming

– Multi-Camera Stwiching

– Video Clips

– Graphics

– Titles

– Virtual Sets

បន្ថែមយោបល់របស់អ្នក

យោបល់

 

 

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ